Gabriela Kiełczewska - Słowikowska


 

 

 

 

 

 

 

" " "

 

 

 

 

 

 

" " "

 

 

Coś na kształt idei...
Od kiedy zetknęłam się z ceramiką minęło dwanaście lat. Wiele się w tym czasie zmieniło.
Moje umiejętności, wiedza, ludzie i miejsca wokół mnie.
Niezmienna pozostała fascynacja gliną i procesem jej utrwalania.
Nie umiem jednoznacznie określić jaki rodzaj twórczości uprawiam.
Używam wielu technik (choć największym sentymentem darzę ceramikę RAKU),
odnoszę się do wielu rzeczy, dotykam wielu tematów.
Staram się nie przechodzić obojętnie obok świata.


Twelve years have passed since I've been thinking with ceramics
and many things have changed with time.
My abilities, my knowledge, the people and the places around me have all changed a lot,
but my fascination for clay has remained constant.
I use a variety of different techniques (but am most fond of Raku),
and relate to many things. By touching upon many issues,
I do my best to not pass by the world indifferently.

 
" " "


 ekspozycje sztuki

 

 
Administrator